Der TSuGV Großbettlingen auf Facebook

Tur­nen und Leicht­ath­le­tik

Fuss­ball Aktiv

Speed­ska­ting

Fuss­ball Aktiv

Aktu­el­les aus der Abtei­lung

Trai­nings­ter­mi­ne

Die aktu­el­len Trai­nings­zei­ten kön­nen Sie unse­rem über­sicht­li­chen Trai­nings-Kalen­der ent­neh­men.

Ter­mi­ne

Es gibt der­zeit kei­ne anste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen.

Nächs­te Par­ti­en

Nächs­te Par­tie Ers­te Mann­schaft

TSuGV Groß­bett­lin­gen : TSV Not­zin­gen II

Nächs­te Par­tie Zwei­te Mann­schaft

TSV Raidwan­gen : TSuGV Groß­bett­lin­gen II

Aktu­el­les aus der Abtei­lung

Trai­nings­ter­mi­ne

Ent­neh­men Sie alle Trai­nings­ter­mi­ne der Abtei­lung aus unse­rem über­sicht­li­chen Trai­nings­ka­len­der.

Ter­mi­ne

Es gibt der­zeit kei­ne anste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen.

Nächs­te Par­ti­en

Nächs­te Par­tie Ers­te Mann­schaft

TSuGV Groß­bett­lin­gen : TSV Not­zin­gen II

Nächs­te Par­tie Zwei­te Mann­schaft

TSV Raidwan­gen : TSuGV Groß­bett­lin­gen II

Ansprech­part­ner

Fal­ko Jäckel
Abtei­lungs­lei­ter
Ayhan Mut­lu
Coach Ers­te Mann­schaft
Mark Har­ter
Coach Zwei­te Mann­schaft
Frank Ball­eis
Spiel­lei­ter

Die Mann­schaft

Unser Kader der Sai­son 2017/2018:

Hin­te­re Rei­he: Spie­ler-Co-Trai­ner Denis Brand­stet­ter, Pas­cal Veit, Jan­ne Wirz, Andre­as Haberkorn, Phil­ipp Scheck, Ben­ja­min Bay­er, Cle­mens Jäkel, Hen­ri Schmid, TW-Coach Gert Birk­mai­er

Mitt­le­re Rei­he: Nico Pis­kors, Lars Haus­mann, Hei­ko Lang­ner, Den­nis Kleiss, Chris­ti­an Aiche­le, Nils Jäkel, Dome­nic Ban­tel, Trai­ner Fran­co Feil

Vor­de­re Rei­he: Jonas Miko­vec, Bene­dict Gol­zem, Michel Schmid, Timo Lutz, Bene­dikt Vet­ter

Es feh­len: Spie­ler-Co-Trai­ner Felix Wurs­ter, Danie­le Gla­ve, David Hen­z­ler, Maxi­mi­li­an Schmid, Chris Ball­eis, Mari­an Bas­ta, Mar­co Sträh­le, Betreu­er Ste­fan Zel­ler, Betreu­er Stef­fen Otto, Spiel­lei­ter Frank Ball­eis

Geburts­ta­ge die­sen Monat

Tor­hü­ter

1_Schmid
Michel Schmid
1
24_Schmid
Maxi­mi­li­an Schmid
24

Ver­tei­di­gung

2_Henzler
David Hen­z­ler
2
3_Aichele
Chris­ti­an Aiche­le
3
4_Piskors
Nico Pis­kors
4
15_Schmid
Hen­ri Schmid
15
20_Scheck
Phil­ipp Scheck
20
21_Kleiss
Den­nis Kleiß
21 ©
22_Langner
Hei­ko Lang­ner
22
26_Bantel
Dome­nic Ban­tel
26
28_Golzem
Bene­dict Gol­zem
28
32_Wirz
Jan­ne Wirtz
32

Mit­tel­feld

7_Veit
Pas­cal Veit
7
8_Bayer
Ben­ja­min Bay­er
8
10_Jaekel
Nils Jäkel
10
13_Vetter
Bene­dikt Vet­ter
13
16_Straehle
Mar­co Sträh­le
16
19_Jaekel
Cle­mens Jäkel
19
25_Brandstetter
Denis Brand­stet­ter
25 (Co-Trai­ner)
27_Mikovec
Jonas Miko­vec
27
29_Glave
Danie­le Gla­ve
29
30_Basta
Mari­an Bas­ta
30

Sturm

9_Balleis
Chris Ball­eis
9
11_Wurster
Felix Wurs­ter
11 (Co-Trai­ner)
14_Haberkorn
Andre­as Haberkorn
14
17_Hausmann
Lars Haus­mann
17
18_Lutz
Timo Lutz
18

Trai­ner

C_Feil
Fran­co Feil
Trai­ner
TWC_Birkmeier
Gert Birk­mei­er
Tor­wart­trai­ner

Spiel­plan

Nächs­te Par­ti­en

DatumSpielZeit/Ergebnisse
2018-08-23 19:30:2723. August 2018 TSuGV Groß­bett­lin­gen : TSV Not­zin­gen II 19:30:2719:30
2018-08-26 13:00:3326. August 2018 TSV Raidwan­gen II : TSuGV Groß­bett­lin­gen 13:00:3313:00
2018-08-26 15:00:1626. August 2018 TSV Raidwan­gen : TSuGV Groß­bett­lin­gen II 15:00:1615:00
2018-08-30 19:30:5730. August 2018 TSuGV Groß­bett­lin­gen II : AC Cata­nia Kirchheim/Teck 19:30:5719:30

Letz­te Ergeb­nis­se

DatumSpielZeit/Ergebnisse
2018-08-19 15:00:3219. August 2018 TSuGV Groß­bett­lin­gen : SPV 05 Nür­tin­gen II11 — 1
2018-08-19 13:00:0919. August 2018 TSuGV Groß­bett­lin­gen II : FV 09 Nür­tin­gen II0 — 0
2018-07-25 17:30:4925. Juli 2018 TSuGV Groß­bett­lin­gen : 1. FC Fri­cken­hau­sen0 — 9
2018-07-23 18:00:5723. Juli 2018 TSuGV Groß­bett­lin­gen : Sport­ge­mein­schaft Erken­brechts­wei­ler Hoch­wang0 — 2
Wei­te­re Infos zum Team und zur Liga und mehr fin­den Sie auf Fussball.de.
Ent­neh­men Sie alle Ergeb­nis­se und mehr Fussball.de oder der Fussball.de App.

Tabel­len

ERSTE MANNSCHAFT

Kreis­li­ga B4 2018/2019

Pos.ClubSGUNTGTTDPKT
11100111103
211006063
311005053
411004043
511004133
611005323
711003123
800000000
9100135-20
10100113-20
11100114-30
12100104-40
13100105-50
14100106-60
151001111-100
ZWEITE MANNSCHAFT

Zwei­te Mann­schaft: Kreis­li­ga B5 2018/2019

Pos.ClubSGUNTGTTDPKT
111004223
111004223
311003213
410102201
410102201
410102201
410102201
810101101
810101101
1010100001
1010100001
1200000000
13100123-10
14100124-20
14100124-20
Wei­te­re Infos zu den Teams und zu den Ligen fin­den Sie auf Fussball.de.
ERSTE MANNSCHAFT

Kreis­li­ga B4 2018/2019

Pos.ClubSTDPKT
11103
2163
3153
4143
5133
6123
7123
8000
91-20
101-20
111-30
121-40
131-50
141-60
151-100
ZWEITE MANNSCHAFT

Kreis­li­ga B5 2018/2019

Pos.ClubSTDPKT
1123
1123
3113
4101
4101
4101
4101
8101
8101
10101
10101
12000
131-10
141-20
141-20
Wei­te­re Infos zum Team und zur Liga und mehr kön­nen Sie Fussball.de oder der Fussball.de App ent­neh­men.
Oder kli­cken Sie ein­fach auf einen der fol­gen­den But­tons:

Spon­so­ren

Die akti­ven Fuss­bal­ler des TSuGV Groß­bett­lin­gen bedan­ken sich recht herz­lich bei ihren Gön­nern und Spon­so­ren.

Hotel Café Bau­er

Nür­tin­ger Stra­ße 41
72663 Groß­bett­lin­gen

KH Mas­siv­haus Süd GmbH

Bun­sen­stra­ße 3
72622 Nür­tin­gen

Neu­kauf Hös­che­le e.K.

In Büh­len 8
72768 Reut­lin­gen

Brand­stet­ter Haus­tech­nik
Gra­fen­ber­ger Stra­ße 34/1
72658 Bem­pflin­gen
KFZ Egen

Les­sing­stra­ße 18
72663 Groß­bett­lin­gen

Metz­ge­rei & Par­ty­ser­vice Kraus

Nür­tin­ger Str. 52
72663 Groß­bett­lin­gen

Nora’s Haar­werk
Bem­pflin­ger Stra­ße 2
72663 Groß­bett­lin­gen
Restau­rant Berg

Nür­tin­ger Stra­ße 13
72663 Groß­bett­lin­gen

Leeb EDV

Fuchs­weg 4
72663 Groß­bett­lin­gen